• Novinky

     • VYBURCUJ SA
      • VYBURCUJ SA

      • Spomienka na krásnu víkendovú akciu kde sa zúčastnili žiaci našej školy s FC Lokomotíva Košice. Do fotogalérie bol pridaný nový album VYBURCUJ SA.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
      • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      • Vážení rodičia, milí žiaci a zamestnanci školy.

       Vedenie školy Vám oznamuje, že ŠJ je opäť v prevádzke od pondelka 20.9.2021. Tešíme sa na vás v krásnom prostredí jedálne, ktorá bola zrekonštruovaná.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • Vážení rodičia a žiaci, v súvislosti s nadchádzajúcou vzácnou návštevou pápeža Františka v našom meste a s tým súvisiacim organizačným zabezpečením a bezpečnými opatreniami nám mesto Košice odporúčalo udeliť mimoriadne riaditeľské voľno žiakom dňa 14.9.2021 v súlade s § 150 ods.5 zákona 245/2018 Z. z. Na základe vyššie spomínaných súvislosti riaditeľka školy udeľuje žiakom RIADITEĽSKÉ VOĽNO dňa 14.9.2021. Vyučovací proces bude pokračovať od 16.9.2021

     • ZBER PAPIERA
      • ZBER PAPIERA

      • Vyhlasujeme zber papiera. ZBER PAPIERA bude prebiehať od 27.9. 202021 do  8. 10. 2021. Papier  môžete nosiť ku zadnému vchodu školy v uvedenom týždni ráno od 7:15 h - 7:45 h a poobede od 14.15 h – 16.15 h. Zo všetkých zúčastnených vyhlásime a odmeníme prvých troch najlepších  zberačov na I. aj na II. stupni, najlepšiu triedu na I. a na II. stupni. Zodpovedná Mgr. Sabová, RNDr. Tančiboková a žiacký parlament

     • SLÁVNOSTNÝ ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022
      • SLÁVNOSTNÝ ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      • Čas letných prázdnin sa dnešným dňom definitívne skončil. Sme oddýchnutí, plný krásnych zážitkov, nových skúseností a priateľstiev.  A tak, aj my učitelia, aj Vy, milí naši žiaci, sa po tomto krásnom čase znova stretávame. Začína nový školský rok a ja verím, že bude naplnením našich predsavzatí a plánov do budúcnosti.

       Samozrejme, nemôžem zabudnúť na Vás, milí naši prváčikovia, ktorí vstupujete do týchto krásne vyzdobených priestorov školy po prvýkrát.

       Verím, že tu nájdete nových kamarátov a naučíte sa veľa, preveľa nových vecí a raz sa z Vás stanú veľký policajti, hasiči, lekári, športovci alebo kozmonauti.

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostný začiatok školského roka 2021/2022.

     • OZNAM PRE RODIČOV PRVÁKOV
      • OZNAM PRE RODIČOV PRVÁKOV

      • Vážení rodičia budúcich prváčikov,

       Školský rok začína 2.9.2021-štvrtok. Stretnutie žiakov s pani učiteľkami je o 8:30 na vonkajšom basketbalovom ihrisku v prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do iných priestorov.

       • 9:00 presun žiakov do tried /bez rodičov/
       • medzi 10:00 10:15  odchod žiakov zo školy       

       Zároveň vás chceme požiadať, aby ste si vyplnili , vytlačili  a priniesli prihlášky do školského klubu detí a školskej jedálne, potvrdenie o bezpríznakovosti/ viď prílohy/, ak nemáte možnosť vytlačiť, vypíšete v škole. Prosíme Vás, aby ste si priniesli poplatok za čip 2 eurá.  Deti aj zákonní zástupcovia musia mať v priestoroch školy dýchacie cesty prekryté rúškom.

       Zapisny_listok_na_obed_-_deti.docx

       Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_(1)(1).docx

       skd_ziadost_o_prijatie_.doc

     • OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU
      • OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU

      • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

       Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

       Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

     • INFORMÁCIE K NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022
      • INFORMÁCIE K NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

      • Vážení rodičia a milí žiaci,

       školský rok 2021/2022nsa blíži a v súvislosti s tým pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nový manuál pre fungovanie škôl a školských zariadení. Cieľom manuálu podľa ministerstva je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“  Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať a jeho aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle ministerstva a na stránke školy https://zspoziarnickake.edupage.org/a naEduPage.

       Prinášam vám stručný prehľad z manuálu:Nastup_ziakov_2021_22.pdf​​​​​​​

     • LETNÝ TÁBOR 2.TURNUS
      • LETNÝ TÁBOR 2.TURNUS

      • Úžasný letný tábor. Šikovné deti ukázali svoje nadanie pri tvorivých aktivitách, súdržnosť pri všetkých súťažiach. Vyskúšali jumping, tabatu, box, tenis...navštívili  ZOO, Dinopark, Miklušovu väznicu. Mestský park. Na osvieženie nechýbala zmrzlina a pizza. Do fotogalérie bol pridaný nový album LETNÝ TÁBOR 2.TURNUS.

     • LETNÝ TÁBOR 1.TURNUS
      • LETNÝ TÁBOR 1.TURNUS

      • LETNÝ TÁBOR 1.TURNUS

       Zažili sme úžasné štyri krásne a zábavné dopoludnia a popoludnia v tábore. Prvý deň návšteva botanickej záhrady. Druhý deň - Východoslovenské múzeum: - Podmorský svet a zmrzlina v meste Tretí deň tábora- trampolíny – jumping. Štvrtý deň pizza a výkladová potulka mestom

       Do fotogalérie bol pridaný nový album LETNÝ TÁBOR 1.TURNUS .

     • KONIEC ŠK. ROKA 2020/2021
      • KONIEC ŠK. ROKA 2020/2021

      • Zazvonil zvonec a šk. roku 2020/21 je koniec. Posledný deň  sme sa rozlúčili príhovorom p. riaditeľky, ktorá vo svojom príhovore zhodnotila tento mimoriadny rok, ktorý bol ťažký nielen pre žiakov, rodičov ale i učiteľov.  V príhovore vyzdvihla najmä výborné výsledky našich žiakov a ocenila najúspešnejších žiakov - premiantov školy. Ako každý rok , aj tohto roku sa naši deviataci so svojimi triednymi učiteľmi rozlúčili svojím tradičným sprievodom po chodbách školy a posledný krát prekročili brány svojej základnej školy. Všetkým prajeme krásne, zdravé, vytúžene a zaslúžené prázdniny. Do fotogalérie bol pridaný nový album KONIEC ŠK. ROKA 2020/2021.

     • V ŠKOLE JE SUPER
      • V ŠKOLE JE SUPER

      • Posledné aj keď horúce dni trávia žiaci v škole aktívne. Zažili vernisáž, účelové cvičenie, športový areál Alejová, Mestský park, výlety -  spoznávanie okolia Košíc, navštívili krásne miesta ….nášho mesta..Slniečko nás sprevádzalo celou cestou .. odmenou bola aj chutná zmrzlina Do fotogalérie bol pridaný nový album V ŠKOLE JE SUPER.

   • Kontakty

    • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
    • skola@zspoziarnicka.sk
    • skola@zspoziarnicka.sk
    • +421 055 678 48 19
    • Požiarnická 3, Košice
    • 31263097
    • 2021358042
    • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje