• Naše úspechy

    • Naše úspechy

    • ÚSPECHY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

                  SÚŤAŽ                      

                    KOLO                                 SÚŤAŽIACI                           UMIESTNENIE     
        i BOBOR Celoštátne kolo 207 zúčastnených

      

     161 úspešných

      

        Detský čin roka 2020

      Celoštátne kolo  3.D a žiaci školy 

      

     1. miesto

      

        Ruské slovo

     Krajské kolo  D. Ihnát - 8.A

      

     6. miesto

      

        Olympiáda v Anglickom  

                     jazyku

     Okresné kolo

     E. Kastély - 9.A

     Š. Hríb - 7.A

      

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

      

        Tecnická olympiáda Okresné kolo

       J. Pikula - 9.A , M. Chovan - 8.A

       F. Tóth - 6.C

      

     1. miesto

     1. miesto

      

        Tecnická olympiáda Krajské kolo

     J. Pikula - 9.A , M. Chovan - 8.A

       F. Tóth - 6.C

      

     4. miesto

     1. miesto

      

        Biologická olympiáda C Okresné kolo

     J. Pikula - 9.A

     D. Ihnát - 8.A

     M. Suchý

      

     1. miesto

     2. miesto

     3. miesto

      

        Biologická olympiáda E Okresné kolo

     M. Popovičová - 9.A

     A. Gajdzik - 7.B

     E. Kastély - 9.A

      

     1. miesto

     2. miesto

     4. miesto

      

       Biologická olympiáda E Krajské kolo

      

     M. Popovičová - 9.A

     A. Gajdzik - 7.B

      

     9. miesto

     5. miesto

       Biologická olympiáda D Okresné kolo

     R. Sasáková - 6.A

     S. Fecišková - 7.B

     M. Miklósová - 7.A

      

     2. miesto

     2. miesto

     3. miesto

      

        Biologická olympiáda C Krajské kolo

     J. Pikula - 9.A

     D. Ihnát - 8.A

      

     2. miesto

     6. miesto

      

       Biologická olympiáda C

     Celoštátne kolo

               J. Pikula - 9.A

      

     5. miesto

      

       Geografická olympiáda  Okresné kolo

     J. Nováček - 6.C

      F. Tóth - 6.C

     O. Klasovský

     J. Katana

     F. Fedor - 5.A

     E. Vasiľová - 5.A

     D.Šalapa - 9.B

     A. J. Žigrayová - 8.B

     M.Suchý - 8.A

      

     1. miesto

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     4. miesto

     6. miesto

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

      

       Dejepisná  olympiáda Okresné kolo

     E. Kastély - 9.A

     T.Gáll - 9.A

     Š. Popovič - 7.B

     N. Tomková - 7.A

      

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

      

       Chemická olympiáda Okresné kolo

     M. Popovičová - 9.A

     J. Mihal - 9.A

      

     1. miesto

     úspešný riešiteľ

      

       Fyzikálna olympiáda

     Okresné kolo M. Brečka - 9.B

      

     4. miesto

      

        Matematická olympiáda Okresné kolo

      

     S. Fecišková

     E. Búrociová -5.A

     P. Feciško - 5.B

     F. Fedor - 5.A

     R. Sasáková - 6.A

     D. Šalapa - 9.B

      

      

     3. miesto

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ 

      

         Matematická olympiáda   Krajské kolo D. Šalapa - 9.B

      

     úspešný riešiteľ

      

         Pytagoriáda Okresné kolo

     L. Mrázová - 3.R

     L. Matisová - 3.P

     L. Hakavý - 4.K

     E. Polláková - 4.Z

     D. Šebo - 4.Z

     F. Lukáč - 4.S

     K. Mareš 4.Z

     P. Feciško - 5.B

     T. Bujdoš - 5.C

     A. Mihal - 5.B

     E. Burociová - 5.A

     T. Buliak - 5.C

     P. Hlavaty - 6.A

     S. Fecišková - 7.B

     M.Orolín - 7.B

     M. Suchý - 8.A

     D. J. Galdun 8.B

      

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     1. miesto

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     3. miesto

     6. miesto

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     5. miesto

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

     úspešný riešiteľ

      

       Astronomická ČVOH

     Okresné kolo

     Š.Popovič - 7.B

      

     4. miesto

      

       

       HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      

     Okresné kolo

     E. Balcová - 4.K

     C. Kaľavská - 4.K

     3. miesto

     3. miesto

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje