• TOP AKTUALITY

    • TOP AKTUALITY

    •  

     ZAČIATOK KrÚŽKOVEJ ČINNOSTI  

     Vážení rodičia a žiaci, krúžková činnosť začína od 27. 9.2021. Tešia sa na Vás vedúci krúžkov.

       ZBER PAPIERA 

     Vyhlasujeme zber papiera. ZBER PAPIERA bude prebiehať od 27.9. 202021 do  8. 10. 2021. Papier  môžete nosiť ku zadnému vchodu školy v uvedenom týždni ráno od 7:15 h - 7:45 h a poobede od 14.15 h – 16.15 h. Zo všetkých zúčastnených vyhlásime a odmeníme prvých troch najlepších  zberačov na I. aj na II. stupni, najlepšiu triedu na I. a na II. stupni. Zodpovedná Mgr. Sabová, RNDr. Tančiboková a žiacky parlament

     Informácie k nástupu žiakov do školy v školskom roku 2021/2022

     Vážení rodičia a milí žiaci,

     školský rok 2021/2022nsa blíži a v súvislosti s tým pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nový manuál pre fungovanie škôl a školských zariadení. Cieľom manuálu podľa ministerstva „je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“  Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať a jeho aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle ministerstva a na stránke školy https://zspoziarnickake.edupage.org/a naEduPage.

      

     Prinášam vám stručný prehľad z manuálu: Nastup_ziakov_2021_22.pdf 

                                                                                             

            

     Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

     Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.                                                                                                 

     Usmernenie k „obedom zadarmo“ a daňovému bonusu na dieťa  od 1.8.2021

      

     Na základe informácií Finančnej správy SR č. 30/DZPaU/2021/I k zákonu č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

     INFORMÁCIE -  Obedy_zadarmo_a_danovy_bonus_od_1.8.2021.docx  

                                                                                                                           


      

     ZOZNAM POMÔCOK

     1. ROČNÍK - Pomocky_pre_1.rocnik.docx

     2. ROČNÍK - Pomocky_pre_2.rocnik.doc

     3. ROČNÍK - Pomocky_pre_3.rocnik.doc

     4. ROČNÍK - Pomocky_pre_4.rocnik.doc

     5. - 9. ROČNÍK - Pomocky_pre_5_9.rocnik.doc            

                                                                        

      

     PLATNOSŤ PREUKAZU ISIC/EURA<26

      

                            

     Informácie : List_pre_ziakov_novy_preukaz_vyssie_rocniky_2021_platobna_brana.docx

                         List_revalidacia_2021_platobna_brana-31.doc

              

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                               

      

      

                

               

      

                 

      

                                                                                  

     •                   

                                                                                              

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje