Navigácia

Sponzori

  Ďakujeme

JUDr. Jaroslavovi  Kaiferovi 

  a 

OZ Pre rozvoj obcí a regiónov

za sedacie vaky pre našich žiakov do čitárne

za finančnú podporu žiakov školy prostredníctvom projektu:

„Na vzdelaní našich detí nám záleží“

Projekty a partneri školy

Kalendár

.

Prevádzka študovne

Študovňa pre prihlasených žiakov je v činnosti v ranných hodinách v čase od 7.00- 7.45 hod. a popoludňajších hodinách v čase 12.45 - 13.30 hod. a 14.00 - 15.20 hod. v knižnici školy.

V piatok v čase od 12.45 hod. - 15.20 hod.

.

Pondelok 25. 6. 2018
Počet návštev: 2024817

Aktuality

 • 17. mája sme si boli zabehať po druhýkrát na atletickej súťaži Čokotretra, deti ročníkov 1-4 si zmerali sily na tratiach 100, 200 a 300 m dlhých. Vo svojich rozbehoch boli „oranžové čelenky“ aj prvé, no medzi najrýchlejších do Ostravy sa prebojujú snáď už nabudúce. Do galérie Čokotretra 2018 boli pridané fotografie.

 • Ako každý rok, aj tento si žiaci ročníkov 1-4 zopakovali teóriu i praktické zručnosti na dopravnom ihrisku. Po praktickom jazdení inštruktorovi dokázali, že sú aj teoreticky dobre pripravení, za čo deti znovu dostali preukazy cyklistu. Môžu teda vyraziť na prázdninové cyklistické chodníky a cestičky. Do galérie Dopravné ihrisko boli pridané fotografie.

 • Športovci našej školy opäť potvrdili svoje schopnosti – vo finále plaveckej ligy sa dve plavkyne a jeden plavec z celkovo štyroch našich finalistov umiestnili na popredných miestach: 1. miesto si vyplávala Sofia Vidová, 2. miesto zas Ema Gyuriová a 3. miesto tretiak Adam Tobák, ktorý plávalaj za svojho zraneného spolužiaka Jožka Sirotňáka. Vyhodnotenie ich čaká na magistráte 26. 6. 2018. Zasúťažiť si bol aj Lukáš Vajda a odplával najlepšie ako vedel. Všetkým ďakujeme a gratulujeme!

  Do galérie Plavecká liga – celomestské finále boli pridané fotografie.

 • V ŠKD sa uskutočnil karnevalový Juniales. Deti si doniesli karnevalové masky, ale aj vlastnoručne vyrobené škrabošky. Na školskom dvore si zatancovali, zasúťažili ....Do galérie Juniales v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 21. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Centrum voľného času

 • V dňoch 21. - 25. mája 2018 sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili Školy v prírode na Čingove v krásnom prostredí Národného parku Slovenský raj. Boli sme ubytovaní v Grand Hoteli Spiš. Vyučovanie prebiehalo v priestoroch zariadenia a blízkom okolí. Zúčastnili sme sa besedy s členmi Horskej záchrannej služby a oboznámili sme sa s jej činnosťou a Národným parkom Slovenský raj. V rámci odchodového dňa sme navštívili Spišský hrad a oboznámili sa s históriou nášho najrozľahlejšieho hradu na Slovensku. Žiaci mali popoludňajší program rozdelený olovrantom na dve časti. Po obedňajšom odpočinku trávili čas vychádzkami do okolia, zaujímavými hrami v prírode, športovými hrami na ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia trávili žiaci čas v priestoroch zariadenia súťaživými hrami, spoločenskými hrani a kreatívnou činnosťou. V rámci večerného programu boli pre žiakov pripravené súťaže, vedomostné kvízy, diskotéka. Najviac zaujal večer pod názvom ,, Miss a Missák ŠvP “a tiež ,, Izba baví izbu “. Skupinky žiakov si pripravili rôzne humorné scénky, vtipy, piesne, tance a hádanky. Do galérie Škola v prírode – Čingov, Slovenský raj boli pridané fotografie.

 • Dňa 30.5.2018 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku – Stars of English. V rámci I. kategórie sa stretli najmenší recitátori 1. – 4. ročníka a takto to nakoniec dopadlo: 1. Bianka Svetozárovová 3.A, 2. Alicka Pikulová 1.Z, 3. Dominik Vasil 4.A.V II. kategórii si zasúťažili žiaci 5. – 9. ročníka a udelili sme ceny pre najlepších:

  Poézia – 1. Adam Starec 8.B, 2. Jakub Vinarčík 7.A, 3. Ema Skoršepová 6.A Próza – 1. Simona Šmagalová 7.B, 2. Ladislav Miklós 7.A, 3. Miriam Suchá 7.A.

 • Žiaci 6.-9. ročníkov, ktorí boli úspešní riešitelia niektorej prírodovednej súťaže, sa mohli zapojiť do aktivít minisústredenia STROM. Najprv si lámali hlavičky nad logickými úlohami, potom prišli narad aj netradičné športové súťaže, ako napr. "ľudská pyramída".

  Do galérie Minisústredenie STROM boli pridané fotografie.

 • Žiaci 8.ročníkov si krásy našich jaskýň vychutnali v Ochtinskej aragonitovej jaskyni, kde sme obdivovali ihličky, vejáriky, špirálovité útvary z aragonitu aj tzv. "železný kvet". Potom sme sa presunuli do Krásnohorskej jaskyne, kde vyzbrojení čelovkami , s adrenalínom v krvi, sme prekonávali jazierka, rebríky a popod tektonické zlomy sme sa dostali k európskemu rekordérovi" kvapeľ rožniavských jaskyniarov" dosahujúci výšku 32,6 m. Celú exkurziu sme ukončili skvelou opekačkou a plní dojmov vrátili domov.

 • V záložke - Pracovné ponuky - informácia o voľných pracovných pozíciach.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
  Požiarnická 3, Košice
 • +421 0557298042

Fotogaléria