• Naša škola

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • ZAČIATOK KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI  
   • CYKLISTIKA - OKOLO SLOVENSKA
   • VYBURCUJ SA
    • VYBURCUJ SA
    • 22. 9. 2021
    • Spomienka na krásnu víkendovú akciu kde sa zúčastnili žiaci našej školy s FC Lokomotíva Košice. Do fotogalérie bol pridaný nový album VYBURCUJ SA.

    • VYBURCUJ SA: Čítať viac
   • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
    • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
    • 17. 9. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci a zamestnanci školy.

     Vedenie školy Vám oznamuje, že ŠJ je opäť v prevádzke od pondelka 20.9.2021. Tešíme sa na vás v krásnom prostredí jedálne, ktorá bola zrekonštruovaná.

    • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: Čítať viac
   • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
    • 10. 9. 2021
    • Vážení rodičia a žiaci, v súvislosti s nadchádzajúcou vzácnou návštevou pápeža Františka v našom meste a s tým súvisiacim organizačným zabezpečením a bezpečnými opatreniami nám mesto Košice odporúčalo udeliť mimoriadne riaditeľské voľno žiakom dňa 14.9.2021 v súlade s § 150 ods.5 zákona 245/2018 Z. z. Na základe vyššie spomínaných súvislosti riaditeľka školy udeľuje žiakom RIADITEĽSKÉ VOĽNO dňa 14.9.2021. Vyučovací proces bude pokračovať od 16.9.2021

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO: Čítať viac
   • ZBER PAPIERA
    • ZBER PAPIERA
    • 10. 9. 2021
    • Vyhlasujeme zber papiera. ZBER PAPIERA bude prebiehať od 27.9. 202021 do 8. 10. 2021. Papier môžete nosiť ku zadnému vchodu školy v uvedenom týždni ráno od 7:15 h - 7:45 h a poobede od 14.15 h – 16.15 h. Zo všetkých zúčastnených vyhlásime a odmeníme prvých troch najlepších zberačov na I. aj na II. stupni, najlepšiu triedu na I. a na II. stupni. Zodpovedná Mgr. Sabová, RNDr. Tančiboková a žiacký parlament

    • ZBER PAPIERA: Čítať viac
  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje