• Nadpis

    •             SMERNICA O STRAVOVANÍ - Smernica__o_stravovani.doc

     Vedúca ŠJ: Ing. Ľuboslava Iričeková  

     Kontakt: jedalen@zspoziarnicka.sk   055/ 678 5092

     POPLATKY:

         1/ žiaci 1.- 4.  1,15 Eur.

        2/ žiaci 5.-9. ročníka 1,23 Eur.

        ktoré je potrebné uhradiť do 5. dňa kalendarného mesiaca na účet IBAN SK42 5600 0000 0093 0872 8007.

        V prípade, ak sa žiak :

     1/   nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ je rodič povinný  ho z obedu odhlásiť na tel.          čísle 055/678 50 92

     2/  dostaví na vyučovanie počas dňa, rodič  je povinný to oznámiť vedúcej ŠJ

          na tel. čísle 055/ 678 48 19 / ráno / 055/678 50 92 / počas dňa / alebo email:  jedalen@zspoziarnicka.sk, deň vopred alebo do 7,45 hod.

       

     Odhlásiť sa z obedu  24 hodín vopred. Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

      

     Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa  zo stravy.

        

      

     Školská jedáleň pri ZŠ Požiarnická vydáva obedy každý deň počas školského roka od 11.30 do 14.15 hod.

     Vedúca školskej jedálne : Ing. Ľ. Iričeková

      

         

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje