• Zvonenie / Prázdniny

    • Školské  zvonenie : 

                           ZVONENIE PRE 1. - 4. ročník

     1. hodina   8:00 –8:45 hod.       Prestávka  8:45 - 8:55 hod.
     2. hodina 8:55 – 9:40 hod.   Prestávka  9:40 - 10:00 hod.
     3. hodina 10:00 – 10:45 hod.   Prestávka  10:45 - 10:55 hod.
     4. hodina 10:55 – 11:40 hod.   Prestávka  11:40 - 11:50 hod.

     5. hodina

      
     11:50 – 12:35 hod.      
                             OBED   Prestávka  12:35 - 13:00 hod.
     6. hodina 13:00 – 13:45 hod.   Prestávka 13:45 - 13:55 hod.
     7. hodina   13:55 – 14:40 hod.   Prestávka 14:40 - 14:50 hod.

      

                   ZVONENIE PRE 5. - 9. ročník    

     1. hodina   8:00 –8:45 hod.       Prestávka  8:45 - 8:55 hod.
     2. hodina 8:55 – 9:40 hod.   Prestávka  9:40 - 10:00 hod.
     3. hodina 10:00 – 10:45 hod.   Prestávka  10:45 - 10:55 hod.
     4. hodina 10:55 – 11:40 hod.   Prestávka  11:40 - 11:50 hod.
     5. hodina
     11:50 – 12:35 hod.   Prestávka 12:35 - 12:45 hod.
     6. hodina 12:45 – 13:30 hod.                     
                                 OBED   Prestávka 13:30 - 14:00 hod.
     7.hodina   14:00 – 14:45 hod.   Prestávka 14:45 - 14:55 hod.

        

     Prázdniny : 2020/2021

                 

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania 
     pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania 
     po prázdninách

     jesenné 27. október 2021 (streda) 28. október - 29. október 2021

     2. november 2021 (utorok)

     vianočné 22. december 2021 (streda) 23. december 2021 - 
     7. január 2022

     10. január 2022 (pondelok)

     polročné 3. február 2022 (štvrtok) 4. február 2022 (piatok)

     7. február 2022 (pondelok)

     jarné  18. február 2022 (piatok) 21. február - 25.február 2022

     28. február 2022 (pondelok)

     veľkonočné 13.apríl 2022 (streda) 14. apríl - 19. apríl 2022

     20. apríl 2022 (streda)

     letné 30. jún 2022 (štvrtok) 1. júl -  31. august 2022

     5. september 2022 (pondelok)

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje