• Rada školy

    •                                     

      

     Priezvisko a meno

     Funkcia

      1. Ing. Danka Ihnátová

      zástupca pedagogických zamestnancov - predseda RŠ

      2. RNDr. Marta Števková

      zástupca pedagogických zamestnancov - zapisovateľ

      3. Erika Leščinská

      zástupca nepedagogických zamestnancov

      4. Mgr. Mário Švec

      zástupca zriaďovateľa

      5. Ing. Ivan Šramko

      zástupca zriaďovateľa

      6. Ing. Mgr. Miloš Ihnát

      zástupca zriaďovateľa

      7. Ing. Ladislav Breicha

      zástupca zriaďovateľa

      8. Jozef Kačmáry

       zástupca rodičov

      9. Miroslava Kóňa

       zástupca rodičov

      10. Marcela Fečová

       zástupca rodičov

      11. Katarína Majorošová

       zástupca rodičov

      

     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy presadzuje záujmy žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.


      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje