• Projekty

    •  

     Vedomostné ostrovy

     V škole úspešnejší

     IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie

     Nebolí ma chrbátik: vychovávatelky ŠKD v spolupráci s vyučujúcimi 1.ročníka

     Škola podporujúca zdravie: Mgr. Šlechtová, RNDr. Tančiboková

     Prevencia závislostí: Mgr. D. Pikulová, Mgr. Mihoková, Mgr. Kipikašová

     Zober loptu, nie drogy: Mgr. Illyésová, 

     Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Horňáková, Mgr. Koniková

     Školský časopis: Dráčik: Mgr. Kaplárová, Mgr. Pikulová

     Anglický časopis: CUBA : J. Pikula 

     Žiacky parlament: Mgr. Pikulová, Mgr. Kipikašová

     Publicrelation: Mgr. Bajusová

     Koordinátor elektronickej databázy: Ing. Ihnátová

     Zdravotníci: Mgr.Jošťáková, Ing. Ihnátová

     Kultúrne programy, vystúpenia: Mgr.Harach, Mgr.Bognová, Ing. Ihnátová, Mgr. Kaplárová,, Mgr. 

                                                             Višnevská,  v spolupráci s ŠKD

     Webmaster: Ing. Ihnátová

      


     V spolupráci s OZ pre rozvoj obcí a regiónov motivujeme žiakov 2. stupňa k dosiahnutiu lepších výsledkov prostredníctvom projektu „Na vzdelaní našich detí nám záleží“. Projekt spočíva v hodnotení žiakov z jednotlivých predmetov, pričom každý rok sa zameriavame na iný predmet. Raz mesačne sa vyhodnotí najlepší žiak na základe dosiahnutých výsledkov v previerkach a testoch a získa finančnú odmenu prostredníctvom poštovej poukážky. Okrem toho sa vyššie spomínané OZ podieľa aj na odmeňovaní žiakov v umeleckých súťažiach vecnými cenami.                                                                                                                   

     V rámci projektu „Nebolí ma chrbátik“majú žiaci prvých ročníkov možnosť připravovat sa popolední na vyučovanie v rámci ŠKD počas celého týždňa. Počas týždňa si domov nemusia nosiť ani školskú aktovku. Týmto projektom chceme zabrániť preťažovaniu detí a taktiež zabezpečiť prípravu na vyučovanie v čase, kde je dieťa ešte schopné vnímať a učiť sa.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje