• ŠKD

    •  

     Personálne obsadenie a organizácia v ŠKD:

      

     ODDELENIE                     VYCHOVÁTEĽKA                       TRIEDY                                         MIESTNOSŤ

     I.oddelenie            -    Bc. Zuzana Girmonová                      1. K + 3. T /2. sk./                                       1.K

     II.oddelenie           -   Mgr. Zuzana Baronová                       1. B + 3. T /3. sk./  + 3.J /3. sk./              1.B

     III.oddelenie           -  Veronika Andrejková                     1. S + 3. T /1. sk./                                    1.S

     IV.oddelenie           -  Bc. Monika Podolinská                  1. Z + 3. J /1. sk./                           1.Z

     V.oddelenie            -  Ing. Miroslava Brveníková             2. M + 4. R /1. sk./                                   2.M

     VI.oddelenie           -  Denisa Trnovská                             2. L + 4. P /1. sk/                                     2.L

     VII. oddelenie         -   Mgr. Jana Nagyová                        2.V + 4.R /2. sk/ + 4.P/2. sk/                2.V

     VIII. oddelenie         -  Erika Podolinská                           3. O + 3. J /2. sk./                                  3.O

     IX. oddelenie         -  Zdenka Kiszelyová                           4. D + 5. A /1. sk./                                 3.D

     X. oddelenie          -  Mgr. Anna Ivanová                    5.C + 5.B + 5.A /2. sk/                                     3.T

      

     PRIHLASOVANIE DO ŠKD

     Dieťa s prijíma do ŠKD na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. V zmysle pokynov zriaďovateľa je potrebné spolu so žiadosťou odovzdať aj čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.

     Dieťa sa odhlasuje z ŠKD na základe písomnej žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa najneskôr 3 dni pred ukončením daného mesiaca.
      

      

     Spôsob úhrady príspevku:  Sposob_uhrady_prispevku.docx

      

     Tlačivá:

      

     Prevádzka ŠKD: prevadzkovy_poriadok.docx

      

     Režim dňa: Rezim_dna.docx

                   

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje