• PRACOVNÉ PONUKY

    • V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

     Názov a adresa zamestnávateľa:
     Základná škola Požiarnická 3, Košice 040 01

     Kategória voľného pracovného miesta:
     Školský psychológ

     Kvalifikačné predpoklady:
     V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

     Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor psychológia, zameranie na pedagogickú/školskú psychológiu.

      

     Požadované doklady:
     - žiadosť o prijatie do zamestnania
     - profesijný životopis
     - súhlas so spracovaním osobných údajov
     - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

     Iné požiadavky po vyzvaní:
     - bezúhonnosť
     - zdravotná spôsobilosť
     - ovládanie štátneho jazyka

     Nástup do zamestnania:  1.9.2021

     Iné : úväzok 100%

     Platové náležitosti: Podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
     Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2022, s 3 mesačnou skúšobnou dobou,

     Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail
     skola@zspoziarnicka.skdo 23. 08. 2021.
     Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

     Kontakt: 055/678 48 19; e - mail:
     skola@zspoziarnicka.sk

      

      

     Košice, 9.8.2021                                                               PaedDr. Antónia Mündelová,riaditeľka školy

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

     Názov a adresa zamestnávateľa:
     Základná škola Požiarnická 3, Košice 040 01

     Kategória voľného pracovného miesta:
     Pedagogický asistent

     Kvalifikačné predpoklady:
     najmenej úplné stredné vzdelanie

      

     Požadované doklady:
     - žiadosť o prijatie do zamestnania
     - profesijný životopis
     - súhlas so spracovaním osobných údajov
     - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

     Iné požiadavky po vyzvaní:
     - bezúhonnosť
     - zdravotná spôsobilosť
     - ovládanie štátneho jazyka

     Nástup do zamestnania:  1.9.2021

     Iné : úväzok 100%

             nástupný plat pedagogického zamestnanca :

     PT od 5,  základný plat od 817,50,- Eur  v závislosti od kvalifikácie a dĺžky praxe

     Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2022, s 3 mesačnou skúšobnou dobou,

     Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail skola@zspoziarnicka.skdo 23. 08. 2021,do 12,00 hod.

     Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

     Kontakt: 055/678 48 19; e - mail:skola@zspoziarnicka.sk

      

      

     Košice, 9.8.2021                                                               PaedDr. Antónia Mündelová,riaditeľka školy

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

     Názov a adresa zamestnávateľa:
     Základná škola Požiarnická 3, Košice 040 01

     Kategória voľného pracovného miesta:
     Pedagogický asistent

     Kvalifikačné predpoklady:
     najmenej úplné stredné vzdelanie

      

     Požadované doklady:
     - žiadosť o prijatie do zamestnania
     - profesijný životopis
     - súhlas so spracovaním osobných údajov
     - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

     Iné požiadavky po vyzvaní:
     - bezúhonnosť
     - zdravotná spôsobilosť
     - ovládanie štátneho jazyka

     Nástup do zamestnania:  1.9.2021

     Iné : úväzok 50%

             nástupný plat pedagogického zamestnanca :

     PT od 5,  základný plat od 409,- Eur v závislosti od kvalifikácie a dĺžky praxe

     Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2022, s 3 mesačnou skúšobnou dobou,

     Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail skola@zspoziarnicka.skdo 23. 08. 2021, do 12,00 hod.
     Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

     Kontakt: 055/678 48 19; e - mail:skola@zspoziarnicka.sk

      

      

     Košice, 9.8.2021                                                               PaedDr. Antónia Mündelová,riaditeľka školy

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje