• 2% z vašich daní

     • Darujte nám 2 % z vašich daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy.

      Občianske združenie Humanitatis pôsobiace na našej škole,   už niekoľko rokov pomáha zakúpením učebných pomôcok pre našich žiakov , ktoré im uľahčujú   vyučovací proces ako aj spestria vyučovanie. V minulom roku /2020/ sa nám podarilo za poukázané peniaze dokúpiť interaktívnu tabuľu, dataprojektor, notebooky. Aj vy rodičia, príbuzní, priatelia školy,  môžete prispieť 2%  z dane. Na stránke školy je vyplnené  tlačivo.. Stačí vypísať osobné údaje a priložiť ročné zúčtovanie k 2%. Tlačivo bude aj na nástenke vo vestibule školy. Vyplnené tlačivá stačí vložiť do schránky vo vestibule školy. Ďakujeme

       

      Za OZ predseda PaedDr. Marcela Bajusová

       

      Tlačivo si môžete  stiahnuť tu. Vyhlasenie-o-poukazani-dane_2020.pdf

      31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

      31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane.

       

       Podávate si daňové priznanie sami?

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      4. Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Studia humanitatis pri ZŠ Požiarnická 3, Košice
       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Košice, 04001, Požiarnická 3
       Právna forma: Občianske združenie
       Identifikačné číslo (IČO/SID): 35546883
      5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       Postup pre právnické osoby

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
      3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      4. Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Studia humanitatis pri ZŠ Požiarnická 3
       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Košice, 04001, Požiarnická 3
       Právna forma: Občianske združenie
       Identifikačné číslo (IČO/SID): 35546883
      5. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
      6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.                                                                                                                                                          

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje