• CVČ - krúžky

    • Rozpis krúžkov  pre šk. rok 2021/22 CVČ 

     pri ZŠ Požiarnická 3, Košice

      

     Krúžok

     Ročník

     Deň konania krúžku

     Čas

     Vedúci krúžku

     Florbal II.

      

     4. - 9.

      

     pondelok 14:00 -16:00 Mgr. Ambróz

      

     Športové hry -  dievčatá

      

     4. - 9. streda 14:00 -16:00 Mgr. Illyesová

     Tanečné študio Hviezdička  

     / nie je CVČ /

     1.- 4.

     pondelok

     štvrtok

     14:00 -15:00

     14:00 -15:00

     Mgr. Girmanová
     Tanečný krúžok I.  1.- 4.

     streda

     14:00-15:15

     Mgr. Kaplárová

     Ing. Ihnátová

      

     Tanečný krúžok II.

      

      5.- 9. piatok 14:00 -15:15 Ing. Ihnátová
     Tanečný krúžok  I., II. 1.- 9.

     sobota 1-krát mesačne

      9:00 -12:00

     Ing. Ihnátová

     Mgr. Kaplárová

      

     Zumba

      

     1.- 5. štvrtok 14:00 -16:00 Mgr. Šlechtová

     Programovanie II.

     / IT akadémia /

     5.- 9. štvrtok 14:00-16:00 Mgr. Šedová

     Programovanie I.

     / IT akadémia /

     3.- 4. štvrtok 14:00-15:00 Ing. Ihnátová

      

     Počítačové tvorivé deti

      

     1.- 2. streda 14:00 -16:00 PaedDr. Bajusová

      

     Krúžok prvej pomoci

      

     2.- 4. utorok 14:00 -16:00 Mgr. Jošťáková

      

     Hravá angličtina 

      

     1.- 2. utorok 14:00 -16:00 Mgr. Zozuličová

      

     Hravá angličtina

      

     3.- 4. utorok 14:00 -16:00 Mgr. Javornícka

      

     S výtvarnou okolo sveta

      

     1. - 2. utorok 14:00 -16:00 Mgr. Horňáková

      

     Ľudový spev, tanec a tradície

      

     1. - 2. streda 14:00 -16:00 Ing. Popovičová

      

     Maľba a kresba

      

     3. - 4. streda 14:00 -16:00 Mgr. Neupauerová

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      PRIHLASOVANIE NA  KÚŽOK  DO 10.9.2021

     PRIHLÁŠKA: Prihlaska__na_kruzok.docx

     Spôsob úhrady príspevku :

     • prevodom z bankového účtu (príkaz na úhradu, E-banking)

                  

     Údaje prijímateľovi:

     Základná škola Požiarnická 3 Košice

     Číslo účtu:

     9308726001

     Kód banky:

     5600

     Variabilný symbol:    

      

     Konštantný  symbol: 

     0308

     Suma príspevku na 1   dieťa:  

     Prvý krúžok  - 20 € +  vzdelávací poukaz / 60 hodín za rok /

     Prvý krúžok  - 40 € +  bez  vzdelávacieho poukazu / 60 hodín za rok /

     Druhý krúžok  - 110 € / 60 hodín za rok /

     Platba

     mesiac / polrok / rok

     Správa pre prijímateľa:

     názov krúžku, meno dieťaťa, trieda trieda

     IBAN:

      SK78 5600 0000 0093 0872 6001

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje