PartneriPiatok 19. 12. 2014

Stravujte sa chutne a zdravo!

NAŠA ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ POŽIARNICKÁ 3 KOŠICE BUDE OD NOVEMBRA 2014 PODÁVAŤ DESIATU. 

1 porcia / cena 0,50 €

Neváhaj vyplniť prihlášku na desiatu ešte dnes TU! V prihláške navrhni jedlá, ktoré máš rád, svoje tipy – staň sa spolutvorcom.

Virtuálna prehliadka školy

Pozrite si našu školu virtuálnou 3D prehliadkou TU.

 

Kalendár

Deň otvorených dverí

Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníka

sa  uskutoční v dňoch:

16. 1. 2015  /piatok

od  14:00  do  18:00 h       

17. 1. 2015  /sobota/  

od    8:00  do  12:00 h

Vzdelávacie možnosti:

Ø výučba cudzích jazykov od 1.ročníka,

Ø informatická výchova od 1. ročníka,

Ø ponuka športových aktivít a spolupráca so športovými klubmi,

      ( futbal, plávanie, gymnastika, tenis, tanec),

Ø   celodenná starostlivosť o Vaše dieťa,

Ø   vyučovanie v PC, tabletových, jazykových učebniach,

Ø   učebne s interaktívnymi tabuľami,

Ø   spolupráca s ochranáskou organizáciou Plazy u nás,

Ø   množstvo zaujímavých krúžkov v rámci  Centra voľného času,

Ø     zapísané môže byť  dieťa, ktoré do 31.8.2015 dovŕši vek šesť rokov. U dieťaťa, ktoré   nedovŕšilo šiesty rok veku predkladá zákonný zástupca spolu so žiadosťou   súhlasné   vyjadrenie  príslušného  zariadenia  výchovného  poradenstva  a  prevencie a  súhlasné   vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

K zápisu je potrebný:  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodičov

 Tešíme sa na stretnutie s vami !

 Kontakt: www.zspoziarnickake.sk, tel.sekretariát: 055/6784819, zspoziarnicka@gmail.com

Aktuality

 • 18. 12. 2014

  Do galérie Katarínska zábava boli pridané fotografie.

 • Projekt „ZOBER LOPTU, NIE DROGY“ – basketbal 2014

  Po minuloročnej absencii sme sa tohto roku opäť zúčastnili basketbalového turnaja v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“. Našim prvým hracím dňom bol piatok 24.10.2014, kde sme sa stretli s družstvami zo ZŠ Krosnianska 4, SŠ sv. Košických mučeníkov a ZŠ Belehradská 21. Po skvelom kolektívnom výkone sme našu skupinu vyhrali a postúpili sme do bojov o popredné priečky.

  Výsledky:      

 • Bedminton – obvodné kolo 2014

  Dňa 13.11.2014 sa v bedmintonovej hale Badko uskutočnilo obvodné kolo v bedmintone. Súťaže sa v kategórií žiačok zúčastnilo šesť dvojčlenných družstiev. Naša škola sa tejto súťaže zúčastnila prvý krát a hoci dievčatá (ČEREIOVÁ Nela, HOJDOVÁ Ivana) nezaznamenali výrazný úspech, nazbierali cenné skúsenosti, ktoré môžu využiť o rok. 

  Do galérie Bedminton - obvodné kolo boli pridané fotografie.

 • Spomínali sme na svojich predkov

  Na hodine vlastivedy, v rámci témy Zvyky a tradície, sme si zaspomínali na svojich predkov. Žiaci doniesli mnoho zaujímavých predmetov, fotiek a rôznych vecí, ktoré sú pre ne milou spomienkou na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Aj triedna učiteľka našla na chalupe množstvo predmetov, ktoré však nemohla doniesť. Preto vytvorila z nich „mini“ fotodokumentáciu, aby si ich žiaci mohli pozrieť. Nájdu sa medzi nimi staré kúsky, ktoré majú aj 100 rokov – predchodcu žehličky, kosačky, píly, lampy,... Krásne spomienky!!!

  žiaci z 2.A, tr.uč. A. Šlechtová

 • Čarujeme listami

  Opäť prišla jeseň a s ňou, tak ako každý rok, aj tvorivosť detí školského klubu. Tento rok sa niesla v znamení listov pod názvom „Čarujeme listami“. Rôznymi výtvarnými technikami a pracovnými postupmi ...

 • Deň jablka 2014

  V  mesiaci október je vyhlásený Svetový deň jablka. My sme si tento deň na našej škole pripomenuli 20. októbra.

  Žiaci prišli oblečení vo farbách jabĺk. Písali a zhotovovali krásne projekty, vytvárali pekné jabĺčkové práce. Celý deň bol „jablkový“. A jablková vôňa sa niesla aj celou školou, pretože naše šikovné mamičky a babičky upiekli chutné koláče. Tie mohli všetci nielen obdivovať, ale aj ochutnať.

 • Imatrikulácia prvákov

  ,,Tak na svoju prvácku česť – Prisahám! “, zaznelo dňa 23. októbra v telocvični našej školy, kde sa za prítomnosti rodičov a žiakov 1.A a 1. B triedy konala Imatrikulácia prvákov. Naši prváčikovia sa predstavili krátkym programom, v ktorom zaspievali piesne a zarecitovali básničky, ktoré sa naučili na vyučovacích hodinách od začiatku školského roka. Za pomoci starších žiakov plnili úlohy, v ktorých ukázali svoju šikovnosť a vedomosti. Po splnení úloh predniesli Sľub prvákov a boli slávnostne pasovaní a prijatí do žiackeho cechu. Prevzali si na pamiatku imatrikulačné listy a drobné darčeky. Ešte väčšou odmenou boli pre nich úsmev   na perách  a hrdosť v očiach ich rodičov. Všetci zúčastnení odchádzali domov plní dojmov a pocitov z príjemne prežitých chvíľ .

  Veľa úspechov a úsmevov v škole, milí prváci!

 • Stolný tenis – obvodné kolo 2014

  Usporiadateľom obvodného kola v stolnom tenise bola ZŠ s MŠ sv. M. Križina, Košice– Krásna. Súťaž sa konala 23.10.2014 za účasti 4 družstiev. Našu školu reprezentovali žiačky 8.A triedy, konkrétne Danica HERÁKOVÁ, Nela ČEREIOVÁ, Nikoleta LEŠČINSKÁ a Natália JAŠKOVÁ. Dievčatám sa darilo a s prehľadom zvíťazili. Zabezpečili si tak účasť na kraji.

  Konečné poradie škôl:     

 • Máme za sebou niekoľko úspešných bežeckých súťaží

  Máme za sebou niekoľko úspešných bežeckých súťaží

  Memoriál Jána Margitu

  Dňa 23.9.2014 sa naša škola zúčastnila Memoriálu Jána Margitu, ktorý v spolupráci s Olympijským klubom v Košiciach zorganizovala ZŠ Družicová. Našu školu v štafetovom behu 21x1000m reprezentovali: HERÁKOVÁ Danica, HUDÁKOVÁ Nina, JAŠKOVÁ Natália, KUNDRÁKOVÁ Tatiana, BÉREŠ Matej, BINÁR Martin, ČONTOŠ Dalibor, HRUDÁL Hugo, KARAS Matej, KÉDER Dávid, KNAP Oliver, LIETAVA Samuel, SEJNA Nicolas a ŠOLTÝŠIK Roman.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
  Požiarnická 3, Košice
 • +421 0557298042

Fotogaléria