Navigácia

PartneriStreda 1. 4. 2015

Darujte 2% - Ďakujeme

Milí rodičia a priatelia školy,

pomôžte Vašim deťom pri modernizácii a skvalitnení  vzdelávania. Aj v tomto roku môžete poukázať svoje 2% z daní nášmu OZ studia humanitatis pri ZŠ Požiarnická, ktoré nám pomôžu zatraktívniť vyučovací proces. Tlačivá si môžete stiahnuť z našej stránky, alebo vyzdvihnúť na vrátnici školy. Vyplnené spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdať na daňovom úrade, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 30.4.2015.

Cieľom OZ studia humanitatis v tomto šk.roku (2014/2015) je modernizácia počítačových učební a niektorých kmeňových tried, zakúpenie náterov (www.smartwallpaint.com), ktoré sa využívajú ako tabule a zároveň aj ako premietacie plátno. Chceme zamedziť prašnosti v triedach a zabezpečiť tým dlhšiu životnosť počítačom a notebookom.

Ď A K U J E M E  všetkým za prejavenú dôveru.

Tlačivá na stiahnutie:

Stravujte sa chutne a zdravo!

NAŠA ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ POŽIARNICKÁ 3 KOŠICE BUDE OD NOVEMBRA 2014 PODÁVAŤ DESIATU. 

1 porcia / cena 0,50 €

Neváhaj vyplniť prihlášku na desiatu ešte dnes TU! V prihláške navrhni jedlá, ktoré máš rád, svoje tipy – staň sa spolutvorcom.

Virtuálna prehliadka školy

Pozrite si našu školu virtuálnou 3D prehliadkou TU.

 

Kalendár

Počet návštev: 319304

Aktuality

 • Dráčik 2

  Je tu nové číslo školského časopisu - DRÁČIK 2 ! 

 • Video - Duchovná obnova

   

 • Darujte 2% dane z vašich daní

  Milí rodičia a priatelia školy,

  pomôžte Vašim deťom pri modernizácii a skvalitnení  vzdelávania. Aj v tomto roku môžete poukázať svoje 2% z daní nášmu OZ studia humanitatis pri ZŠ Požiarnická, ktoré nám pomôžu zatraktívniť vyučovací proces. Tlačivá si môžete stiahnuť z našej stránky, alebo vyzdvihnúť na vrátnici školy. Vyplnené spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdať na daňovom úrade, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 30.4.2015  .

 • Duchovná obnova

  Som ako strom zasadený pri vode,

  k potoku vystieram svoje korene.

  Nebojím sa, keď prichádza horúčava,

  lístie mi zostáva zelené.

  V suchom roku nepoznám starosti

  a neprestávam prinášať ovocie.

       (por. Jer 17,8)

 • Testovanie čitateľských zručností žiakov 4.ročníka

  PIRLS je medzinárodné hodnotenie čítania s porozumením žiakov 4. ročníka, ktoré sa uskutočňuje v päťročnom cykle už od roku 2001. V každej krajine bola do testovania PIRLS vybraná vzorka škôl. V rámci každej vybranej školy sa do testovania zapojí aspoň jedna trieda 4. ročníka.Na našej škole sa testovanie uskutoční 18.3.2015 pre žiakov 4.A a 4.B triedy od 8,00 hod.

 • 3. 3. 2015

  Fašiangové obdobie je charakteristické organizovaním rôznych zábav a hier. Aj deti nášho ŠKD si toto obdobie pripomenuli veselou zábavou – karnevalom, ktorý sa pre ne stal vyvrcholením fašiangov. Deň pred popolcovou stredou – 17. februára sa stretli v malej telocvični a predviedli sa v krásnych a nápaditých maskách, čím si pripomenuli tradície fašiangového obdobia.

 • Metodický deň

  Do celomestského  metodického dňa  pre učiteľov a vychovávateľov ZŠ, ZUŠ, JŠ, ŠKD a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. sa zapojila so svojimi aktivitami aj naša škola s takouto odozvou :

  Aktivita č. 4

  Námety a skúsenosti s využitím IKT techniky na vyučovaní ANJ

 • 13. 2. 2015

  Od 9.2. do 13.2.2015 sa všetci milovníci netradičných  úloh a hlavolamov mohli popasovať v skladaní Rubikovej kocky, Soma kocky, tangramoch, sudoku, maľovaných krížovkách, fyzikálnych úlohách a pexese. Niektorí boli raz dva hotoví, niektorí si dlho lámali hlavy, ale hlavne sme sa všetci dobre zabavili.

 • 12. 2. 2015

  V dňoch 16.1.2015 a 17.1.2015 sa brány našej školy otvorili pre budúcich prváčikov, ktorí sa prišli spolu so svojimi rodičmi zapísať do školy. Všetci boli veľmi šikovní a ak sa niekomu niečo nepodarilo, má ešte dostatok času na precvičovanie.

  Tešíme sa na september 2015 prváci!

 • Školský klub detí - jarné prázdniny

  Škola ponúka prevádzku Školského klubu detí počas jarných prázdnin.

  Rodičia, ktrorí majú záujem o umiestnenie svojich detí do ŠKD, môžu tak urobiť prihlásením detí u triednej učiteľky alebo vychovávateľky v školskom klube do 13.2.2015.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
  Požiarnická 3, Košice
 • +421 0557298042

Fotogaléria