Navigácia

PartneriŠtvrtok 26. 2. 2015

Darujte 2% - Ďakujeme

Milí rodičia a priatelia školy,

pomôžte Vašim deťom pri modernizácii a skvalitnení  vzdelávania. Aj v tomto roku môžete poukázať svoje 2% z daní nášmu OZ studia humanitatis pri ZŠ Požiarnická, ktoré nám pomôžu zatraktívniť vyučovací proces. Tlačivá si môžete stiahnuť z našej stránky, alebo vyzdvihnúť na vrátnici školy. Vyplnené spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdať na daňovom úrade, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 30.4.2015.

Všetkým Ď A K U J E M E 

Tlačivá na stiahnutie:

Stravujte sa chutne a zdravo!

NAŠA ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ POŽIARNICKÁ 3 KOŠICE BUDE OD NOVEMBRA 2014 PODÁVAŤ DESIATU. 

1 porcia / cena 0,50 €

Neváhaj vyplniť prihlášku na desiatu ešte dnes TU! V prihláške navrhni jedlá, ktoré máš rád, svoje tipy – staň sa spolutvorcom.

Virtuálna prehliadka školy

Pozrite si našu školu virtuálnou 3D prehliadkou TU.

 

Kalendár

Počet návštev: 291769

Aktuality

 • Jarné prázdniny

   

  23. 2. 2015  -  27. 2. 2015

 • Darujte 2% dane z vašich daní

  Milí rodičia a priatelia školy,

  pomôžte Vašim deťom pri modernizácii a skvalitnení  vzdelávania. Aj v tomto roku môžete poukázať svoje 2% z daní nášmu OZ studia humanitatis pri ZŠ Požiarnická, ktoré nám pomôžu zatraktívniť vyučovací proces. Tlačivá si môžete stiahnuť z našej stránky, alebo vyzdvihnúť na vrátnici školy. Vyplnené spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdať na daňovom úrade, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 30.4.2015  .

 • Metodický deň

  16. 2. 2015

  Do celomestského  metodického dňa  pre učiteľov a vychovávateľov ZŠ, ZUŠ, JŠ, ŠKD a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. sa zapojila so svojimi aktivitami aj naša škola s takouto odozvou :

  Aktivita č. 4

  Námety a skúsenosti s využitím IKT techniky na vyučovaní ANJ

 • 13. 2. 2015

  Od 9.2. do 13.2.2015 sa všetci milovníci netradičných  úloh a hlavolamov mohli popasovať v skladaní Rubikovej kocky, Soma kocky, tangramoch, sudoku, maľovaných krížovkách, fyzikálnych úlohách a pexese. Niektorí boli raz dva hotoví, niektorí si dlho lámali hlavy, ale hlavne sme sa všetci dobre zabavili.

 • 12. 2. 2015

  V dňoch 16.1.2015 a 17.1.2015 sa brány našej školy otvorili pre budúcich prváčikov, ktorí sa prišli spolu so svojimi rodičmi zapísať do školy. Všetci boli veľmi šikovní a ak sa niekomu niečo nepodarilo, má ešte dostatok času na precvičovanie.

  Tešíme sa na september 2015 prváci!

 • Školský klub detí - jarné prázdniny

  Škola ponúka prevádzku Školského klubu detí počas jarných prázdnin.

  Rodičia, ktrorí majú záujem o umiestnenie svojich detí do ŠKD, môžu tak urobiť prihlásením detí u triednej učiteľky alebo vychovávateľky v školskom klube do 13.2.2015.

   

 • 8. 2. 2015

  Je 5. februára 2015. Príroda nám nadelila bohatú nádielku snehu a preto sme využili tento deň na súťažné popoludnie v ŠKD. Stavali sme snehuliačikov, snehové princezné a tiež bunkre. Ako sa nám to podarilo, posúďte sami.

  Do galérie Snehuliak – kráľ zimy boli pridané fotografie.

 • Poznaj svoje telo

  5. 2. 2015

  Žiaci 3.A triedy sa zapojili do projektu ,,POZNAJ SVOJE TELO“, ktorý vyhlásil Fond zdravia mesta Košice.

  Hlavným cieľom projektu bolo podporiť zdravý fyzický a psychický vývoj žiakov školského veku, vytvoriť kladný vzťah žiakov k cvičeniu a uvedomiť si potrebu relaxácie, uvoľnenia sa pri niektorých  činnostiach a aktivitách v triede na vyučovaní ale aj v čase prestávok. Vytvoriť v triede lepšie podmienky na relaxáciu, ktoré žiaci využijú na čítaní - kníh a časopisov, na hudobnej výchove- počúvanie hudby a spev, na relaxačných chvíľkach, ktoré realizujeme na každej vyučovacej hodine, ako aj na pozeranie rozprávok a počúvanie hudby počas prestávok, keďže v  triede máme interaktívnu tabuľu.

 • Kamaráti z webu

  Dňa 28.1. 2015 sa žiaci našej školy zo 7. A zúčastnili podujatia v knižnici Litpark pod názvom  Kamaráti z webu.
  Podujatie organizovala spoločnosť Ľudia ľudom. Prostredníctvom počítača si žiaci  mohli overiť  vedomosti nielen zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj z iných predmetov. Chlapcov zaujali testy o hokeji, dievčatá test o Harrym Potterovi.

 • Celomestský metodický deň učiteľov

  Mesto Košice
  Magistrát mesta Košice, oddelenie strategického rozvoja, referát školstva, športu a mládeže
  organizuje dňa
  3. februára 2015
  Celomestský metodický deň učiteľov
  základných škôl, základných umeleckých škôl, vychovávateľov ŠKD a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,
  na ktorý vás srdečne pozývame.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
  Požiarnická 3, Košice
 • +421 0557298042

Fotogaléria