• Výchovný poradca

     • Výchovná poradkyňa školy: Mgr. Hedviga Gedeonová

     • Konzultácie: podľa dohody v stredu

     • Kontakt: 055 678 48 19

      

     Termíny testovania

      2022 - Testovanie T9  -  Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ

      2022 -  Testovanie T9  - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ  - náhradný termín

      2021  -  Testovanie T5 - Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ

         

      

     Termíny prijímacích skúšok 

     · .2022  - talentové skúšky na stredných školách

     · .5.2022 - 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok

     · .5.2022 - 1. kolo - 2. termín prijímacích skúšok

     (vrátane osemročných gymnázií)  

     · .6.2020  -  2. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)                                                                          

      

     Prijímacie skúšky do stredných škôl okrem talentových skúšok  sa konajú v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

     Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

     Užitočné informácie o prechode žiakov zo základnej na strednú školu sa dozviete na stránkach

     www.svsmi.sk       (plán, naplnenosť, dĺžka štúdia, profilové predmety)

     www.strednaskola.sk      SŠ na Slovensku (študijné, učebné odbory, adresy, kontakt)

     www.povolania.eu        Dotazník záujmov, dotazník zručnosti

     www.istp.sk

     www.svetprace.sk

     www.infovek.sk

  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje