• IT Akadémia

    • Vzdelávanie pre 21.storočie

     Naša škola je - 

                                                                             

      

      

              

      

     Projekt v spolupráci s :  UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Centrum  vedecko – technických informácií SR a ZŠ Požiarnická 3, Košice

      

     Doba trvania :  do 31.10.2020

     Cieľom projektu je :

     • prostredníctvom ITvyučovať predmety: informatika, matematika, fyzika, chémia, biológia a geografia
     • vo vyučovaní využívať IT Sciencelab – laboratórium chémie, fyziky,
     • podporovať priame väzby školy s IT firmami a lokálne partnerstvá so strednými školami a IT firmami
     • vytvoriť pre žiakov školy priestor na zapojenie sa do popularizačných a mimoškolských aktivít
  • Kontakty

   • Základná škola, Požiarnická 3, Košice
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • skola@zspoziarnicka.sk
   • +421 055 678 48 19
   • Požiarnická 3, Košice
   • 31263097
   • 2021358042
   • https://www.facebook.com/zspoziarnickake/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje